Kako pokrenuti e-trgovinu u Crnoj Gori

Da bi počeo sa radom i obavljanjem e-trgovine, internet prodavac (pravno lice) mora prvo da bude registrovan kao kompanija u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore. Ona preduzeća koja su već registrovana u Centralnom registru i posluju kao „oflajn” prodavci, ali žele da prošire način prodaje robe i usluga, ne moraju da se preregistruju ili završe registraciju, već samo da prijave online djelatnost Upravi za inspekcijske poslove, odnosno odsjeku za tržišnu inspekciju.

Za razliku od fizičkih prodavnica, koje prema propisima moraju da ispunjavaju određene minimalne tehničke uslove i standarde prostorije kako bi prodavac mogao da posluje preko nje, za posjedovanje i rad onlajn prodavnice uopšte nije potreban fizički prostor. Takođe, onlajn prodavac uopšte ne mora da ima sopstvenu oflajn prodavnicu, već može da radi samo na mreži.

U fizičkim radnjama, prema propisima, potreban je određeni minimalni broj zaposlenih, što zavisi od radnog vremena prodavnice (jedna ili dvije smjene). Internet prodavnica, sa teorijske tačke gledišta, može da radi samo sa jednim zaposlenim i time ispuni zakonske uslove, bez obzira što je radno vrijeme 24/7 jer je većina procesa automatizovana i ne zahtijeva rad ljudi u smjenama.

Poput osnivanja oflajn kompanije, registracija kompanije za e-trgovinu se ne razlikuje. Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti da biste započeli proces pripreme za posao.

Da bi mali biznis bio uspješan, mora da zadovolji potrebe ili ponudi nešto što tržište želi. Postoji nekoliko načina na koje možete da identifikujete ovu potrebu, a neka od pitanja na koja morate da odgovorite uključuju:

 • Da li postoji potreba za vašim očekivanim proizvodima/uslugama?

 • Kome su potrebni?

 • Da li postoje druge kompanije koje nude slične proizvode ili usluge na istom tržištu?

 • Kako će se vaše poslovanje uklopiti na tržište?

Poslovni plan je plan koji će voditi vaše poslovanje od početne faze do rasta poslovanja. Dobra vijest je da postoje različite vrste poslovnih planova za različite vrste preduzeća.

Napravite spisak početnih troškova za vaše poslovanje (licence i dozvole, oprema, osiguranje, istraživanje tržišta, inventar, žigovi, itd.), kao i troškove potrebne za održavanje vašeg poslovanja najmanje 12 mjeseci (renta, komunalije, marketing, oglašavanje, proizvodnja, materijal, putni troškovi, plate zaposlenih, sopstvena plata itd.). Ove brojke bi predstavljale početnu investiciju koja će vam biti potrebna za pokretanje sopstvenog biznisa.

Rješenje o osnivanju u formi elektronskog dokumenta, potpisano elektronskim potpisom podnosioca registracije, dobija se na unijetu e-mail adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon elektronske registracije. Potrebno je da imate na umu da ni jedna institucija ne smije da uslovljava realizaciju određene procedure prilaganjem rješenja o osnivanju u papirnoj formi, ali za slučaj da naiđete na bilo kakve komplikacije, u daljem tekstu ćete pronaći spisak dokumenata koje je potrebno podnijeti u APR:

 • Naziv kompanije

  Ovo je prvi i veoma važan korak. Prije nego što počnete, morate imati ideju kako će se vaša kompanija zvati. Kada smislite naziv, na sajtu Centralnog registra Crne Gore provjeravate da li je to ime slobodno ili ne. Ako je slobodno, prelazite na sljedeću fazu ovog koraka, a ako nije, potražite ime koje još nije registrovano u Centralnom registru.
 • Registrovanje kompanije

  Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije d.o.o. potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata priložiti sljedeće:

 • Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač)

  Preuzmite primjer Odluke o osnivanju
 • Uraditi Ugovor o osnivanju preduzeća (ukoliko preduzeće osniva više osnivača)

  Preuzmite prijmer Ugovora o osnivanju
 • Uraditi Statut preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač)

  Preuzmite primjer Statuta za jednočlano društvo
 • Ukoliko preduzeće osniva više osnivača

  Preuzmite primjer Statuta za višečlano društvo. Prilikom odabira osnovne te dodatnih djelatnosti koristite spisak djelatnosti naveden u Zakonu o klasifikaciji djelatnosti (unose se šifre sa 4 cifre). Preuzmite Zakon o klasifikaciji djelatnosti.
 • Uplatiti na račun Poreske uprave 5,00 €, broj žiro računa: 832-3161017-60, svrha uplate: registracija d.o.o.

  Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica
 • Uplatiti na račun Službenog lista CG 3,00 €, broj žiro računa: 520-941100-57, svrha uplate: registracija d.o.o.

  Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica
 • Ovijeriti Odluku/Ugovor u Sud ili kod Notara

 • Podići izvod iz CDA (Centralne Depozitarne Agencije)

  Prilikom podizanja izvoda na adresi: Svetlane Kane Radević bb, 81000 Podgorica, potrebno je priložiti kopiju lične karte osnivača ili kopiju pasoša ukoliko je osnivač stranac kao i uplatnicu u iznosu od 6,05 € uplaćenu na neki od žiro računa CDA: 510-8092-14 ili 550-3143-63, svrha uplate: taksa za izvod. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.
 • Kopiju lične karte (ukoliko je osnivač Crnogorski državljanin) ili kopiju pasoša (ukoliko je osnivač strani državljanin).

 • Uraditi te potpisati (izvršni direktor) saglasnost izvršnog direktora sa imenovanjem.

  Preuzmite Saglasnost izvršnog direktora sa imenovanjem
 • Ispuniti prijavu preduzeća za početak registracije.

  Preuzmite Obrazac za registraciju - PS 01.
 • Carinski broj

  Ukoliko preduzeće želi uvoziti i izvoziti proizvode, potrebno je prilikom ispunjavanja obrazca PS-01, na zadnjoj strani označiti kolonu pod brojem 15.4. Carinski registar, kako bi se preduzeće registrovalo u Upravi carina prilikom čega se dobija carinski broj.
 • Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV)

  Popunjava se obrazac PR PDV - 1, dostupan na sljedećem linku Obrazac PR PDV - 1, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.
 • Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika

  Popunjava se obrazac AKC - P dostupan na sljedećem linku Obrazac AKC - P, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.
 • Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju

  Statut, ovjerenu odluku/ugovor, rješenje iz CDA, kopiju lične ili pasoša, uplatnice i prijavu registracije, obrazac pr pdv- 1 / akc-p u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Đurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takođe sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:

Podružnica

Ako planirate da proširite poslovanje i van mjesta gdje je vaša kompanija registrovana, potrebno je da organizujete filijalu. Ogranak možete organizovati odmah sa registracijom firme ako biste odmah počeli da radite sa njom. Međutim, takođe se može registrovati u bilo kom trenutku tokom trajanja rada kompanije.

Otvaranje bankovnog računa

Za otvaranje računa u banci potrebno je u izabranu banku donijeti sljedeće:

Pravno lice, Preduzeće

 • Ispunjen i ovjeren OP obrazac (opština, sud ili kod notara) – Preuzmite OP obrazac
 • Potvrda o registraciji firme
 • Statut ili odluka o osnivanju
 • PIB
 • PDV
 • Ličnu kartu ili pasoš lica ovlašćenog/ih za zastupanje
 • Pečat firme

Preduzetnik

Za otvaranje računa u banci potrebno je u izabranu banku donijeti sljedeće:

 • Ispunjen i ovjeren OP obrazac (opština, sud ili kod notara) – Preuzmite OP obrazac
 • Potvrda o registraciji preduzetnika iz centralnog registra
 • Ličnu kartu ili pasoš lica ovlašćenog/ih za zastupanje
 • Pečat preduzetnika

Otvaranje transakcijskog računa za e-prodavca

Da bi banka u Crnoj Gori omogućila svom klijentu – e-prodavcu da se bavi elektronskom trgovinom, potrebno je ispunjenje niza uslova, uključujući i podnošenje poslovnog plana. Banka provjerava i ocjenjuje potencijalnog internet prodavca kako bi na vrijeme spriječila lažne i neozbiljne kompanije da otvore web-prodavnicu. Banka internet prodavcu ne otvara poseban račun za obavljanje e-trgovine, ali ako je već bio klijent te banke može da ga koristi za prilive ostvarene putem internet plaćanja, a ako nije bio klijent te banke, banka onda otvara jedan jedini transakcijski račun. Neke banke zahtijevaju od svojih klijenata potvrdu da minimum 12 mjeseci obavljaju djelatnost u Crnoj Gori. Banka i internet prodavac sklapaju ugovor kojim se preciznije regulišu međusobna prava i obaveze. Cjelokupnu proceduru provjere i zaključivanja ugovora na neki način nameću međunarodne kartične organizacije, koje se na ovaj način bave situacijama mogućih kasnijih sporova transakcije. Od dokumentacije je potrebno sljedeće:

 • Biznis plan
 • Popunjena i potpisana Pristupnica za e-commerce koju izdaje banka
 • Potvrda o domenu i hostingu (potvrđuje posjedovanje internet adrese i prostora na kom će biti postavljen sajt)

Prije nego što započne posao e-trgovine, e-prodavac treba da odabere koji oblik onlajn prodaje će koristiti. Ispod su navedene dostupne opcije:

Sopstvena web prodavnica

Sopstvena web prodavnica se može kreirati na jedan od sljedećih načina:

 • Napravljeno na platformi otvorenog koda kao što je WordPress, Magenta, itd.
 • Izrađeno po prilagođenom rješenju prema potrebama prodavca, što je kvalitetnija, ali skuplja varijanta
 • Napravljeno na platformi „uradi sam“ koja vam omogućava da bez tehničkog znanja napravite sopstvenu web prodavnicu koja prihvata plaćanja sa kreditnih i debitnih kartica. Takve platforme (na primjer Shopify) se plaćaju mjesečno za održavanje i korišćenje.

Online Marketplace - Marketplace

Online tržišta su uobičajena web platforma za e-trgovinu na kojoj više nezavisnih dobavljača prodaje svoje proizvode na mreži. Postoji nekoliko tipova tržišta, a najčešće su opšte tržište i aukcijsko tržište. Najpopularnije opšte tržište je Amazon, a najpopularnije aukcijsko tržište je eBay. Dok Amazon prodavci prodaju sve, eBay će vjerovatnije privući trgovce koji, pored potrošačkih proizvoda, kolekcionarima nude rijetke proizvode i antikvitete. Drugi primjeri međunarodno poznatih onlajn tržišta su Etsi, Aliekpress, itd.

Dropshipping

Dropshipping je oblik maloprodaje u kojoj e-prodavac nema proizvoda na lageru, odnosno vrši porudžbine od dobavljača/proizvođača koji ih isporučuje direktno kupcu – tek nakon što kupac izvrši porudžbinu. Ovo omogućava svakom otpremniku da otvori sopstvenu web prodavnicu bez značajnog početnog kapitala. Najveći nedostaci ove vrste onlajn trgovine su veoma niske prodajne marže i konkurentno tržište, sa malo (ili nimalo) kontrole kvaliteta isporučene robe.

Online oglašivač

Oglašivač na mreži je web lokacija na kojoj privatni i poslovni korisnici imaju mogućnost da postavljaju oglase za prodaju proizvoda, što im se obično naplaćuje prilikom preuzimanja. Direktna prodaja bez provjere i kontrole je vrlina i najveći nedostatak ove platforme jer nema mogućnosti da se provjeri prodavac ili kupac proizvoda.

Prodaja preko društvenih mreža

Društvene mreže, posebno Facebook i Instagram, nude mogućnost prodaje proizvoda preko Facebook Store-a ili Instashop-a. Riječ je o mogućnosti povezivanja web prodavnice i društvenih mreža, što je dobra strategija za višekanalnu prodaju. Iako je tehnički moguće da se proizvod prodaje isključivo putem društvenih mreža, to se nikako ne preporučuje preduzećima.

Da li ste znali?

Crna Gora ima najmanju populaciju od svih CEFTA tržišta.

Otkrij više

Newsletter pretplata

Get notifications when the next module becomes avaliable

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Stanovništvo 2072531
Stanovništvo od 16-64 godine 1434451
Korišćenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Stanovništvo 2837743
Stanovništvo od 16-64 godine 1931355
Korišćenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Stanovništvo 6908224
Stanovništvo od 16-64 godine 4530026
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Stanovništvo 1775378
Stanovništvo od 16-64 godine /
Korišćenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Stanovništvo 3280815
Stanovništvo od 16-64 godine 2216576
Korišćenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Stanovništvo 2620495
Stanovništvo od 16-64 godine 1876763
Korišćenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Stanovništvo 621306
Stanovništvo od 16-64 godine 411215
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resource and information center on key aspects of e-commerce for all CEFTA members.

ECOMMERCE FOR ALL

Otkrij više Otkrij više
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Implementator u Crnoj Gori