Modul 6

Regionalna oznaka pouzdanosti u e-trgovini

Modul 6 ove web platforme sastoji se od informacija o prve regionalne oznake pouzdanosti (Trustmark) za e-trgovinu – koja je jedan od najčešćih metoda koje se koriste u svijetu za povećanje kredibiliteta web-sajta e-trgovine.

Modul se sastoji od:

  • Opšte informacije o regionalne oznake pouzdanosti (Trustmark)
  • Pogodnosti za e-prodavce i e-kupce
  • Kako dobiti regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark), koji su kriterijumi za njeno dobijanje i koji je kodeks ponašanja?
  • Lista CEFTA tržišta na kojima važi regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) i organizacije koje učestvuju za regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark)