Modul 3

Uspešne priče u e-trovini

U okviru modula 3 predstavljeno je 5 uspješnih priča iz domena elektronske trgovine. Radi se o kompanijama koje uspješno posluju u maloprodaji dugi niz godina, i koje su kroz proces digitalizacije društva uvidjele da je elektronska trgovina neophodan aspekt poslovanja. U 4 pisana intervjua i jednom video intervju imaćete prilike da čujete priče iz sljedećih kompanija: Donator, Okov, Mercator Crna Gora, Voli trade i Nall International, koje su govorile o svojim počecima, prekretnicama, idejama, uspjehu i savjetima budućim e-trgovcima. Izabrali smo kompanije koje su sinonim uspješnog poslovanja na crnogorskom tržištu.