Modul 1

(English) General E-commerce Relevant Statistics Overview

Današnji sastav Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) sveden je na ekonomije Zapadnog Balkana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Makedonije, Srbije i Crne Gore i Moldavije (koje ne pripadaju bloku Zapadnog Balkana).

Profili zemalja, uključujući geografiju, opšte pokazatelje za demografiju, ekonomiju, poslovanje i naravno e-trgovinu, predstavljeni su na ovoj platformi kako bi se dao pregled relevantnih informacija na jednostavan i razumljiv način i služio postojećim i novim kompanijama u e-trgovini.

Podaci o e-trgovini