Modul 6

Regionalna oznaka pouzdanosti u e-trgovini

Šta je regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark)?

Regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) je vizuelna oznaka koja će biti prikazana na web- sajtovima e-trgovine koje dolaze sa bilo kojeg CEFTA tržišta, omogućavajući kupcima da lako identifikuju da je prodavnica registrovano pravno lice. Regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) osmišljena je da smanji nepovjerenje potrošača i riješi najveću preprjeku za potrošače prilikom donošenja odluke o kupovini – susret s nepoznatim e-prodavcem, posebno kada kupujete preko granice.

Zašto biste trebali imati oznaku pouzdanosti (Trustmark) na svoj web-sajt?

Na internetu, kao i u stvarnom svijetu, prvi utisak je veoma važan. Kada potencijalni kupci posjete vaš web sajt za e-trgovinu, njihovo mišljenje o vama postaje bitno. Naročito kada se radi o prekograničnim transakcijama, ako klijenti smatraju da ste nepouzdani ili im nedostaje kredibilitet, vjerovatno će napustiti vaš sajt. Postavljanje regionalne oznake pouzdanost (Trustmark) na e-trgovinu povećava povjerenje potrošača u nepoznate e-prodavce jer znaju da je nezavisna treća strana temeljito provjerila usklađenost prodavca sa zakonima i propisima, dajući potrošaču povjerenje da obavi kupovinu.

Koja je svrha regionalne oznake pouzdanosti (Trustmark)?

Svrha ove oznake je poboljšati kvalitet online trgovina koje dolaze sa svih 7 CEFTA tržišta i uspostaviti povjerenje između online trgovaca/provajdera usluga i potrošača koji koriste e-trgovinu. Uspostavljanje povjerenja između e-prodavaca i potrošača će stimulirati e-trgovinu kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu i pozitivno će uticati na regionalnu ekonomiju. Regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) takođe omogućava da e-prodavci budu regionalno prepoznati kao relevantni, bez potrebe da se prijave na svakom tržištu na kojem prodaju pojedinačno.

Kako dobiti regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark)?

Prije nego što se izda regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark), trgovina mora dobiti nacionalnu oznaku pouzdanosti od lokalnog udruženja za e-trgovinu. Nakon što e-trgovina dobije lokalnu oznaku pouzdanosti, e-prodavac treba se prijavi i mora ispuniti osnovne zakonske zahtjeve, te slijediti pravila navedena u Kodeksu ponašanja, kako je utvrđeno tokom perioda revizije. Oznaka će biti postavljena samo na web sajta e-prodavaca koji su se prijavili za nju i koji su uspješno prošli provjere od strane jednog od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i, osiguravajući usklađenost s potrebnim propisima i obavezama za poslovanje u e-trgovini.

Kako prepoznati e-prodavca sa regionalnom oznakom pouzdanosti (Trustmark)?

Internet prodavnica može prikazati regionalnu oznaku pouzdanosti na jednom ili više mjesta na sajtu. Potvrđuje da je izvršena nezavisna revizija e-prodavca. Oznaku možete pronaći na različitim mjestima na web-sajtu e-trgovine: u opisu proizvoda, prilikom prikazivanja vaše korpe, u zaglavlju ili podnožju sajta i na drugim pozicijama.