Modul 6

Regionalna oznaka pouzdanosti u e-trgovini

Da bi dobio oznaku, svaki e-prodavac mora popuniti kratki online upitnik u kojem odgovara da li ispunjava osnovne zakonske uslove za poslovanje u e-trgovini. Kada se podnose odgovori iz upitnika, sprovodi se postupak verifikacije od strane jednog od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i, po pravilima propisanim Kodeksom ponašanja.

Ako je e-prodavac registrovano pravno lice i ispunjava osnovne zakonske uslove, e-prodavac će moći da stekne Regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark) i biće mu poslana oznaka za postavljanje na svoju web prodavnicu. U suprotnom, e-prodavcu će biti poslana korektivna uputstva, koja će, ako ih ispuni u roku od mjesec dana, moći dobiti oznaku. E-trgovac ima pravo da svojim potrošačima promoviše regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark), kako bi povećao povjerenje u svoj brend.

Jedno od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i (obično dolazi sa odgovarajućeg tržišta kao i e-prodavac) vrši formalnu provjeru web-sajta, odnosno da li e-prodavac posjeduje neophodne osnovne zakonske uslove za obavljanje djelatnosti, bez ocjene kvaliteta, odnosno da li je njegov sadržaj adekvatan i ispunjava sve propisane norme.

Ako na web-sajtu web trgovine koju posjećujete postoji regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark), to znači da se web-sajt e-trgovine obavezao da će raditi u skladu s Kodeksom ponašanja, garantirajući etičke standarde na digitalnom tržištu.

Dodatno će biti dodati web-sajt za prijavu za dobijanje regionalne oznake pouzdanosti.

Udruženja za e-trgovinu koja su učestvovala u razvoju regionalne oznake pouzdanosti

Makedonija
Srbija
BIH
BIH
Albania

Informacije za regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark) na jezicima druga tržišta CEFTA-e