Modul 4

Ponude i mogućnosti

Uporedi

Hipotekarna Banka ad Podgorica


Odsjek / odgovorna osoba: Sluzba za prihvat platnih kartica / Bojana Antunovic Stajic

Kontakt email: bojana.antunovic@hb.co.me

Kontakt telefon: +38277700255

Mobilno bankarstvo:

Godina od kada se nudi e-trgovina
2016
Procesor plaćanja za e-transakcije
Euronet Services doo Beograd
Platni prolaz
Monri Payments doo Zagreb, AllSecure doo Beograd
Da li trgovac ima početne troškove za e-trgovinu
Pokretanje e-trgovine je na strani eCommerce klijenta. Klijenti na svojoj strani imaju angazovanja tehncika lica koja izradjuju web site i vrsi integraciju sa nasim Payment Gateway-em.
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
25eur mjesecno, ako se ne ostvari odgovarajuci mjesecni promet.
* Naknada za obradu transakcije
do 4%
3D bezbednosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje veb lokacije e-trgovca sopstvenim brendom
Podešavanja ekrana za plaćanje za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Periodične uplate
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica u evidenciji)
E-trgovac može samostalno da refundira transakcije (preko veb interfejsa)
Mogućnost delimičnog refundiranja transakcije
Moguće plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Dodatne funkcionalnosti i uslovi
Mobilni SDK, Embedded Payment Fields, Transakcije Isplate (Visa Direct), Pay By Link - generisanje linka za plaćanje, Virtuelni (MOTO) terminal, Pristup portalu trgovca, Monitoring transakcija, Kreiranje prilagođenih izveštaja; Podrška trgovcima, Sistem upravljanja rizicima.

Crnogorska komercijalna banka ad Podgorica


Odsjek / odgovorna osoba: Odjeljenje za kartice i eBanking

Kontakt email: corp_bd@ckb.me

Kontakt telefon: +382 20 415 635

Mobilno bankarstvo: CKB GO

Godina od kada se nudi e-trgovina
2008
Procesor plaćanja za e-transakcije
CKB interni prosessing
Platni prolaz
ACI worldwide (Tieto od Marta 2024), WSPay (Monri), AllSecure
Da li trgovac ima početne troškove za e-trgovinu
Troskovi zavise od internih resursa e-trgovca i odabranog Payment Gateway-a
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
Definisano Listom Uslova na website-u Banke www.ckb.me
* Naknada za obradu transakcije
Definisano Ugovorom izmedju Banke i e-trgovca. Standardne provizije definisane Listom Uslova na website-u Banke www.ckb.me
3D bezbednosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje veb lokacije e-trgovca sopstvenim brendom
Podešavanja ekrana za plaćanje za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Periodične uplate
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica u evidenciji)
E-trgovac može samostalno da refundira transakcije (preko veb interfejsa)
Mogućnost delimičnog refundiranja transakcije
Moguće plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Dodatne funkcionalnosti i uslovi
Dodatne funkcionalnosti zavise od odabranog Payment Gateway-a (Pay by link, Card on file i sl)

Zapad banka ad Podgorica


Odsjek / odgovorna osoba: Sektor kartičnog poslovanja; Vesna Marović Šehić

Kontakt email: vesna.marovic-sehic@zapadbanka.me

Kontakt telefon: +38269308614

Mobilno bankarstvo:

Godina od kada se nudi e-trgovina
n/a
Procesor plaćanja za e-transakcije
n/a
Platni prolaz
n/a
Da li trgovac ima početne troškove za e-trgovinu
n/a
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
n/a
* Naknada za obradu transakcije
n/a
3D bezbednosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje veb lokacije e-trgovca sopstvenim brendom
Podešavanja ekrana za plaćanje za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Periodične uplate
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica u evidenciji)
E-trgovac može samostalno da refundira transakcije (preko veb interfejsa)
Mogućnost delimičnog refundiranja transakcije
Moguće plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Dodatne funkcionalnosti i uslovi
n/a