Intervju sa Marketing menadžer NALL Grupa, Jelena Popović, jedan od kreatora Drogerije online – www.drogerija.me

Drogerija.me

Uticaj informaciono komunikacionih tehnologija u oblasti trgovine, kroz digitalini marketing i e-trgovinu, naročito u Covid i postCovid periodu, ima intenciju da preuzme primat nad tradicionalnim načinom trgovine. Kakvo je Vaše dosadašnje iskustvo, kako sa aspekta prodavca tako i kao kupca?

Kada govorimo o potrošačima u Crnoj Gori, teže se odlučuju za online trgovinu i način prilagođavanja online trgovini te sticanje povjerenja, sporije ide. Iz dosadašnjeg iskustva, možemo reći da je i dalje dominantan tradicionalni način trgovine. Naš stav po pitanju online trgovine je pozitivan, i sporiji trend rasta trgovine nas ne obeshrabruje iz razloga što gledamo u budućnost, a u budućnosti nas očekuje dalji razvoj digitalizacije.

Ocijenite uticaj društvenih mreža na približavanje ponude krajnjim korisnicima?

Društvene mreže su žargonski rečeno “lijevak”, koji usmjerava potrošače ka kupovini, bilo da se one obave na tradicionalan način ili online. Veoma posvećeno pristupamo kreiranju sadržaja na ovim kanalima i prilagođavamo se svim trendovima i aktuelnostima.

Sublimirajte svoje iskustvo u jednoj poruci i prenesite je kao neophodnu lekciju koju bi budući e-prodavci treblo da znaju.

Kvalitetno kreirana platforma za trgovinu, jednostavna i funkcionalna, kao i tehnički utemeljena, preduslov je za dobar start.

Koji je Vaš predlog za unapređenje poslovanja e-trgovine, u smislu da krajnji korisnici budu više zainteresovani za ovaj vid kupovine? Na koji način ih animirati, šta im ponuditi (uvezati se sa bankom, ponuditi posebne kartice za trgovinu, unaprijediti logistiku za isporuku…)?

Kreiranje kvalitetnog sadržaja, jedinstvena ponuda, interesantna vizuelna rešenja, aktuelni blogovi, samo su neki od koraka koje treba preduzeti kako bi se krajnji korisnici zaintereslovali. Kvalitetna logistika kao i način plaćanja karticom je jedan od preduslova.

Koju strategiju koristite da biste bili prepoznati na tržištu kao uspješna priča u e-trgovini?

Početna strategija je počivala na opštoj marketnig orjentaciji gjde smo značajan trud uložili u kreiranje funkcionalne i prijemčive platforme posmatrano iz ugla korisnika. Dalja strategija zasnivaće se na agresivnijoj promociji same e-platforme i koncepta online drogerije.

Vrijeme dostave je za kupca veoma važno. Kako obezbjeđujete logistiku za isporuku porudžbenice? Imate li ugovore sa poštom, transportnom ili kurirskom službom, ili imate razvijenu sopstvenu dostavljačku jedinicu?

Vrijeme dostave je veoma važno, zato smo se odlučili za jedan od najsigurnijih načina dostave a to je saradnja sa Poštom Crne Gore.

Da li ste znali?

Crna Gora ima najmanju populaciju od svih CEFTA tržišta.

Otkrij više

Newsletter pretplata

Get notifications when the next module becomes avaliable

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Stanovništvo 2072531
Stanovništvo od 16-64 godine 1434451
Korišćenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Stanovništvo 2837743
Stanovništvo od 16-64 godine 1931355
Korišćenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Stanovništvo 6908224
Stanovništvo od 16-64 godine 4530026
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Stanovništvo 1775378
Stanovništvo od 16-64 godine /
Korišćenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Stanovništvo 3280815
Stanovništvo od 16-64 godine 2216576
Korišćenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Stanovništvo 2620495
Stanovništvo od 16-64 godine 1876763
Korišćenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Stanovništvo 621306
Stanovništvo od 16-64 godine 411215
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resource and information center on key aspects of e-commerce for all CEFTA members.

ECOMMERCE FOR ALL

Otkrij više Otkrij više
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Implementator u Crnoj Gori