Modul

Pravila Carinjenja

Pravila Carinjenja

uvoz cg

Kliknite ovde da preuzmete dokument sa celokupnim procesom carinjenja iz Crne Gore.

CARINJENJE ZA FIZIČKA LICA


Fizička lica putem interneta mogu poručivati robu isključivo za lične potrebe!

Voditi računa da se ne naručuje/uvozi roba koja nije originalna (krivotvorena roba). Ukoliko carinski organ posumnja da je pošiljka krivotvorena privremeno će je oduzeti i preduzeti dalje propisane mjere, što u konačnom može dovesti do trajnog oduzimanja robe i njenog uništenja.

Po trenutno važećem zakonu, PDV u Crnoj Gori iznosi 21%.

Carinska stopa (carina) za obračun u skraćenom postupku iznosi 5%.

∙ Za robu neznatne vrijednosti (do 75 €), a gdje je pošiljalac pravno lice, ne plaća se ni carina ni PDV.
∙ Ukoliko je pošiljalac fizičko lice ova granica iznosi 45 €. Za svaku vrijednost preko naznačene naplaćuje se 5% carine + PDV 21%.

(vrijednosti iz fakture + carina) + PDV

∙ Za robu vrijednosti između 75 € i 150 €, a gdje je pošiljalac pravno lice, obračunava se i naplaćuje PDV u iznosu od 21%.

(vrijednost iz fakture + troškovi prevoza) + PDV

∙ Za robu vrijednosti između 150 € i 1000 €, obračunava se carina 5% + PDV 21%.
((vrijednosti iz fakture + troškovi prevoza) + carina) + PDV
∙ Za uvoz pošiljke vrijednosti preko 1000 €, potrebno je angažovati neku špeditersku kuću.

ROBA ČIJI JE UVOZ DOZVOLJEN:


∙ Obuća
∙ Odjeća
∙ Tašne
∙ Satovi
∙ Naočare
∙ Mobilni telefoni i oprema
∙ Računari i oprema
∙ Kozmetički proizvodi
∙ Bižuterija (nakit)
∙ Ribolovni pribor
∙ Planinarska oprema
∙ Sportski rekviziti i oprema
∙ Dodaci ishrani-suplementi (za lične potrebe,
najviše 2 puta godišnje u ukupnoj količini do 2 kg)
∙ Male količine bilja i biljnih proizvoda u količini: svježe voće i povrće (osim krompira), ukupne težine do 5 kg; rezano cvijeće i djelovi bilja povezani u buket ili vijenac (jedan buket ili vijenac); sjeme cvijeća i povrća u originalnom pakovanju, ukupne težine do 100 g; lukovice i krtole ukrasnog bilja, ukupne težine do 3 kg; sobno i saksijsko bilje (osim bonsai), najviše tri biljke; balkonsko bilje i nezdrvenjelo ukrasno grmlje, najviše 10 biljaka.

ROBA ČIJI JE UVOZ DOZVOLJEN SAMO UZ DOZVOLU NADLEŽNIH ORGANA:


∙ Dron (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Srebro, zlato i predmeti od plemenitih metala (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Vazdušna puška (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Samostrijeli (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Harpuni (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Lovačka puška i oprema (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ 3D štampači i oprema (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Auto djelovi (uz obavezu podnošenja važeće saobraćajne dozvole)
∙ Garderoba, obuća, galanterija od zaštićenih životinjskih vrsta – CITES vrste
(uz dozvolu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine)

ROBA ČIJI UVOZ JE ZABRANJEN:


∙ Ljekovi i medicinska sredstva
∙ Hrana životinjskog porijekla (npr. sir i drugi proizvodi od mlijeka)
∙ Duvanski i slični proizvodi, elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje, kao
i novi duvanski proizvodi
∙ Opojna sredstva, droge i prerađevine
∙ Sredstva za mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili
kažnjavanje
∙ GMO – genetski modikovani organizmi (GMO hrana, sjeme ili bilo koji drugi proizvod)

CARINJENJE ZA PRAVNA LICA


Za pošiljke vrijednosti do 400 €, a koje nijesu učestale, dovoljan je PIB rme, dok za vrijednost
preko 400 € i učestale pošiljke je potrebno angažovati neku špeditersku kuću.

DODATNE INFORMACIJE


Ukoliko imate neke nedoumice oko carinjenja pošiljaka, sve dodatne informacije možete dobiti
na broj telefona +382 67 131 942 ili na e-mail postacarinjenja@postacg.me

U izradi ovog informatora u vezi obračuna iznosa carinskog duga, kao i listi dozvoljenih, dozvol jenih uz dozvolu nadležnih organa, kao i zabranjenih roba korišćen je sajt Uprave carina Crne Gore.
https://info.carina.co.me/carinski-kalkulator

Pravila Carinjenja

uvoz cg

Kliknite ovde da preuzmete dokument sa celokupnim procesom carinjenja iz Crne Gore.

CARINJENJE ZA FIZIČKA LICA


Fizička lica putem interneta mogu poručivati robu isključivo za lične potrebe!

Voditi računa da se ne naručuje/uvozi roba koja nije originalna (krivotvorena roba). Ukoliko carinski organ posumnja da je pošiljka krivotvorena privremeno će je oduzeti i preduzeti dalje propisane mjere, što u konačnom može dovesti do trajnog oduzimanja robe i njenog uništenja.

Po trenutno važećem zakonu, PDV u Crnoj Gori iznosi 21%.

Carinska stopa (carina) za obračun u skraćenom postupku iznosi 5%.

∙ Za robu neznatne vrijednosti (do 75 €), a gdje je pošiljalac pravno lice, ne plaća se ni carina ni PDV.
∙ Ukoliko je pošiljalac fizičko lice ova granica iznosi 45 €. Za svaku vrijednost preko naznačene naplaćuje se 5% carine + PDV 21%.

(vrijednosti iz fakture + carina) + PDV

∙ Za robu vrijednosti između 75 € i 150 €, a gdje je pošiljalac pravno lice, obračunava se i naplaćuje PDV u iznosu od 21%.

(vrijednost iz fakture + troškovi prevoza) + PDV

∙ Za robu vrijednosti između 150 € i 1000 €, obračunava se carina 5% + PDV 21%.
((vrijednosti iz fakture + troškovi prevoza) + carina) + PDV
∙ Za uvoz pošiljke vrijednosti preko 1000 €, potrebno je angažovati neku špeditersku kuću.

ROBA ČIJI JE UVOZ DOZVOLJEN:


∙ Obuća
∙ Odjeća
∙ Tašne
∙ Satovi
∙ Naočare
∙ Mobilni telefoni i oprema
∙ Računari i oprema
∙ Kozmetički proizvodi
∙ Bižuterija (nakit)
∙ Ribolovni pribor
∙ Planinarska oprema
∙ Sportski rekviziti i oprema
∙ Dodaci ishrani-suplementi (za lične potrebe,
najviše 2 puta godišnje u ukupnoj količini do 2 kg)
∙ Male količine bilja i biljnih proizvoda u količini: svježe voće i povrće (osim krompira), ukupne težine do 5 kg; rezano cvijeće i djelovi bilja povezani u buket ili vijenac (jedan buket ili vijenac); sjeme cvijeća i povrća u originalnom pakovanju, ukupne težine do 100 g; lukovice i krtole ukrasnog bilja, ukupne težine do 3 kg; sobno i saksijsko bilje (osim bonsai), najviše tri biljke; balkonsko bilje i nezdrvenjelo ukrasno grmlje, najviše 10 biljaka.

ROBA ČIJI JE UVOZ DOZVOLJEN SAMO UZ DOZVOLU NADLEŽNIH ORGANA:


∙ Dron (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Srebro, zlato i predmeti od plemenitih metala (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Vazdušna puška (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Samostrijeli (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Harpuni (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Lovačka puška i oprema (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ 3D štampači i oprema (uz dozvolu Ministarstva ekonomije)
∙ Auto djelovi (uz obavezu podnošenja važeće saobraćajne dozvole)
∙ Garderoba, obuća, galanterija od zaštićenih životinjskih vrsta – CITES vrste
(uz dozvolu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine)

ROBA ČIJI UVOZ JE ZABRANJEN:


∙ Ljekovi i medicinska sredstva
∙ Hrana životinjskog porijekla (npr. sir i drugi proizvodi od mlijeka)
∙ Duvanski i slični proizvodi, elektronske cigarete i posude za ponovno punjenje, kao
i novi duvanski proizvodi
∙ Opojna sredstva, droge i prerađevine
∙ Sredstva za mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili
kažnjavanje
∙ GMO – genetski modikovani organizmi (GMO hrana, sjeme ili bilo koji drugi proizvod)

CARINJENJE ZA PRAVNA LICA


Za pošiljke vrijednosti do 400 €, a koje nijesu učestale, dovoljan je PIB rme, dok za vrijednost
preko 400 € i učestale pošiljke je potrebno angažovati neku špeditersku kuću.

DODATNE INFORMACIJE


Ukoliko imate neke nedoumice oko carinjenja pošiljaka, sve dodatne informacije možete dobiti
na broj telefona +382 67 131 942 ili na e-mail postacarinjenja@postacg.me

U izradi ovog informatora u vezi obračuna iznosa carinskog duga, kao i listi dozvoljenih, dozvol- jenih uz dozvolu nadležnih organa, kao i zabranjenih roba korišćen je sajt Uprave carina Crne Gore.
https://info.carina.co.me/carinski-kalkulator